top of page
Logodtc-กรอบ-png.png
ปกเว็บวันสำคัญ080601.jpg
หน้าแรก
บรอท25651.jpg
ชื่อ2.png

       แหล่งสินเชื่อ เงินด่วน สำหรับธุรกิจ SME อนุมัติไว ทันท่วงทีกับการใช้งาน อีกทั้งยังไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้วงเงิน

สามารถวางแผนการใช้เงินได้ด้วยตัวท่านเอง สำหรับผู้ประกอบการ ที่จัดตั้งเป็น   หจก. บริษัทโรงงาน ธุรกิจ SME

ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ 

เพื่อนำไปเพิ่มกำลังการผลิต ขับเคลื่อนธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินของท่าน

ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินไป อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก วงเงินสูง

หากท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้

  • ต้องการเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

  • โดนเลื่อนเช็ค เช็คออกไม่ทันกำหนด

  • รอดีลเก็บเงินจากลูกค้า

  • รอเช็คเคลียริ่ง

  • ต้องการเงินทุนแบบฉุกเฉิน   

  • ต้องการเงินทุนใว้สำรองในธุรกิจ

เกี่ยวกับ
ชื่อ2.png

คำเตือน : บริษัทไม่มีนโยบายให้โอนเงินก่อนทุกกรณีด้วยความปราถนาดีจาก บริษัท Directmoney credit

คุณสมบัติ.jpg
คุณสมบัติ
3ภาพ1.png
3ภาพ2.png
3ภาพ3.png
ขั้นตอน1406.jpg
ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
ขั้นตอน1406-เอกสารที่ใช้สมัคร.jpg
เอกสารที่ใช้สมัคร

ขอสินเชื่อกับ Direct Money ดีกว่ายังไง ?

6ปุ่ม1.png

ยื่นออนไลน์ 
ไม่ต้องไปธนาคาร

6ปุ่ม2.png

ยื่นเองได้ทุกวัน

ตลอด 24 ชม.

6ปุ่ม3.png

เอกสารน้อย
ไม่ยุ่งยาก

6ปุ่ม4.png

ไม่ใช้หลักทรัพย์
ค้ำประกัน

6ปุ่ม5.png

รู้ผลไวได้เงินเร็ว

6ปุ่ม6.png

คุยแชทกับแอดมิน

ใส่เว็บ1606.jpg

เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น อนุมัติไวให้วงเงินสูง

6ปุ่มsom1.png

อนุมัติเร็ว

พร้อมอนุมัติวงเงินด่วน ได้ตั้งแต่
30,000-5,000,000 บาท ได้ภายใน
1 ชั่วโมง

6ปุ่มsom2.png
6ปุ่มsom3.png

พร้อมให้คำปรึกษา

มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาลูกค้า
ในด้านการวางแผนการใช้เงินรวม
ถึงปรับโครงสร้างต่างๆให้กับธุรกิจ

บริการถึงใจ

เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อน
และหลังการทำสัญญาด้วยความเต็มใจ

1.png
2.png
อุตสาหกรรม1901.png
5.png
3.png
6.png

Direct Money สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

กู้ง่าย ยื่นออนไลน์ อนุมัติไว ดอกเบี้ยพิเศษ

อยากเพิ่มสภาพคล่อง หรือขยายกิจการ
ก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
เรากล้าให้ ธุรกิจ Move On ไวไม่ต้องรอ

วางล่างขอบ.png
กลุ่มลูกค้า
ติดต่อเรา
bottom of page