top of page

สินเชื่อนิติบุคคล & สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร??นิติบุคคล หมายถึง บุคคลที่กฎหมายสมมติให้มีสภาพบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ดังนั้น จึงนิติบุคคลมีความสามารถเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เช่น ความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน เงินหน้าที่ในการเสียภาษีการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่เฉพาะ ตามประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นนิติบุคคลบ้าง ต้องดูว่ากฎหมายให้อะไรเป็นนิติบุคคล กฎหมายสามารถบัญญัติให้อะไรเป็นนิติบุคคลก็ได้ นิติบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้มีมากมาย จึงของแยกนิติบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน คือ นิติบุคคลที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่

-บริษัทจำกัด

-ห้างหุ้นส่วนจำกัด

-ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

-สมาคม

-มูลนิธิ

2. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน คือ นิติบุคคลที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก เช่น วัด จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชน เป็นต้น

ข้อจำกัดของนิติบุคคล

โดยปกติ นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา แต่ก็มีสิทธิและหน้าที่บางอย่างที่โดยสภาพแล้วมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น นิติบุคคลจะมีไม่ได้ เช่น นิติบุคลจะทำการจดทะเบียนสมรสไม่ได้ นอกจากนี้ ด้วยสภาพของนิติบุคคลย่อมไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเอง เพราะไม่มีสมองคิดเหมือนบุคคลธรรมดา

นิติบุคคลจะมีความสามารถ สิทธิ และหน้าที่ภายใน ขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล เท่านั้น และจะแสดงออกซึ่งสิทธิและหน้าที่ก็แต่โดยผ่าน ผู้แทนนิติบุคคล

ขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล คือ จุดมุ่งหมาย หรือขอบเขตแห่งอำนาจของนิติบุคคล พูดง่ายๆ ก็คือ นิติบุคคลนั้นตั้งมาเพื่ออะไร และจะทำอะไรได้บ้าง

ผู้แทนนิติบุคคล คือ ผู้ทำหน้าที่แสดงเจตนาแทนตัวนิติบุคคล เปรียบเสมือนเป็นตัวนิติบุคคลนั่นเอง


สินเชื่อส่วนบุคคล สิ่งที่ทุกคนต้องรู้จัก!!


[สินเชื่อส่วนบุคคล สิ่งที่ทุกคนต้องรู้จัก]

หากพูดคำว่าสินเชื่อทุกคนคงคุ้นเคยกันดี ว่านี่คือการเป็นหนี้ที่ขึ้นอยู่กับผู้ขอสินเชื่อว่าต้องการแบบไหน เช่น สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถ, สินเชื่อบัตรเครดิต แต่อีกคำที่คิดว่าคงเคยได้ยินกันบ่อยมาก ๆ นั่นคือ สินเชื่อส่วนบุคคล ด้วยคำที่ดูแล้วอาจเกิดความสับสนหน่อย ว่าสรุปสินเชื่อนี้คืออะไรกันแน่ จึงขออธิบายอย่างละเอียดให้ได้เข้าใจกัน เชื่อว่าจะช่วยให้รู้จักและมีข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน


[สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร]

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อประเภทหนึ่งที่ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับเงินกลับมาเป็นก้อน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไป บ้างนำไปใช้เพื่อทำธุรกิจ, ใช้หนี้อื่น ๆ ที่ดอกเบี้ยสูงกว่า เป็นต้น การผ่อนชำระคืนคือต้องผ่อนเป็นงวด ๆ ด้วยจำนวนเงินคงที่ซึ่งสถาบันการเงินจะคำนวณเงินต้นพร้อมอัตราดอกเบี้ยรวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด จุดเด่นของการขอสินเชื่อประเภทนี้ คือ ผู้กู้หรือผู้ขอสินเชื่อไม่จำเป็นต้องมีหลักค้ำประกันใด ๆ ให้วุ่นวาย แต่ก็แลกมาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่จัดว่าสูงพอตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเองก็มีความเสี่ยงสูงที่พวกเขาจะไม่ได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ปล่อยออกไป การขอสินเชื่อประเภทนี้หากผ่อนเกินกว่าเงินงวดที่กำหนดจึงไม่มีผลทำให้ดอกเบี้ยลดลง หมายความว่าต่อให้จ่ายเร็วแค่ไหนก็เสียดอกเบี้ยเท่าเดิมตามที่สถาบันการเงินได้กำหนดเอาไว้แล้วนั่นเอง


[จริง ๆ แล้วการขอสินเชื่อส่วนบุคคลดีหรือไม่]

เรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 แบบ เพราะทุกอย่างบนโลกก็มี 2 ด้าน หากมีความจำเป็นที่ต้องเอาไปใช้ในเรื่องสำคัญจริง ๆ เช่น จ่ายชำระเบ็ดเตล็ด , ลงทุนทำธุรกิจ หรือ ต่อยอดธุรกิจ สิ่งเหล่านี้สำคัญครับ การขอสินเชื่อส่วนบุคคลถือเป็นเรื่องดี แต่ถ้าหากนำไปใช้อย่างไม่มีสารประโยชน์ เช่น นำไปกินเที่ยว, ซื้อของฟุ่มเฟือย นั่นจะทำให้คุณเป็นหนี้และต้องแบกรับภาระกับความฟุ่มเฟือยของตนเองเอาไว้นั่นเอง


[สรุปแล้วก็คือการขอสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้]

เพียงแต่การจะขอสินเชื่อประเภทนี้ต้องยอมรับสภาพว่าดอกเบี้ยแพงกว่าสินเชื่อปกติ แต่ก็ขอได้ง่ายกว่า และควรเลือกนำไปใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์กับตนเองหรือครอบครัวเท่านั้น หากนำไปใช้กับเรื่องไร้สาระแบบนี้ไม่แนะนำให้ทำเท่าไหร่เพราะเท่ากับว่าคุณกำลังก่อหนี้ที่ไม่สร้างสรรค์ขึ้นมา พอตอนท้ายก็จะมีผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นไม่ว่าจะขอสินเชื่อประเภทใดก็ตามควรมองหลักความเป็นจริงและความเหมาะสมของการใช้เงินจะทำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดComments


bottom of page